Cine sunt și ce este „The Beautiful and the Game?” Who am I and what “The Beautiful and the Game” is?

Dragi prieteni,

(English below)

După ani trăiți în fața televizorului sau pe diferite stadioane din țară și din străinătate, a venit momentul să lansez blog-ul „The Beautiful and the Game” ca răspuns al pasiunii mele pentru fotbal. Deloc departe de a fi o controversă, privesc cu încredere că cei care îmi vor urmări aventura microbistă vor înțelege că numele proiectului este, de fapt, un joc de cuvinte pornind de la definiția sportului rege: „The Beautiful Game”, cel mai frumos dintre toate. Deși monopolul masculin asupra fenomenului este evident, îmi asum faptul că aceasta nu este și nu ar trebui să fie doar o lume a bărbaților.

Mă numesc Daniela și trăiesc fotbalul din frageda pruncie, când urletele tatălui meu la golurile favoriților mă trezeau din somnul de zgâtie… dar am crescut suficient chiar și fără să îl împlinesc mereu pe tot :).

Activ, am prima amintire din fotbal de la 10 ani, când se spărgea toată gașca din satul moldovenesc unde îmi petreceam vacanța de vară pentru a ne uita la Campionatul European din 2000. Dintre toate meciurile pe care le-am văzut atunci, îmi amintesc perfect sfertul de finală al României cu Italia, mai ales prin prisma impactului pe care l-a avut asupra mea: plâns necontrolat și palpitații prea mari pentru un biet copil, care își trăia prima dezamăgire din ceea ce avea să devină cea mai mare pasiune a sa. Dar vă voi povesti cu altă ocazie acest episod, precum și altele, la fel de marcante :).

După atâta timp, nu trece zi fără să iau contact, într-o formă sau alta, cu fenomenul, indiferent dacă suntem în plin sezon sau în pauză competițională.

Am fost întrebată în repetate rânduri de ce nu profit de pe urma cunoștințelor și iubirii mele pentru sportul rege, de ce nu pariez, de exemplu? :)) Răspunsul meu, mereu același, a fost că nu vreau să fac o astfel de afacere din această pasiune de teamă să nu îmi distrug plăcerea de a urmări fotbalul din pricina unor rezultate neprielnice investițiilor :).

Ador să urmăresc partide de fotbal, preferabil live, pe stadion, și iubesc să privesc dincolo de tactici și strategii. La ce reprezintă fotbalul pentru oamenii care iau parte la fenomen. La cum îi dezbină, dar mai ales cum îi unește.

Am echipe preferate în întreaga lume, dar respect toate aspectele pozitive ale celor care le sunt adversari.

Nu sunt și nu pretind a fi un expert în fotbal. Nu știu totul despre fenomen, dar învăț în fiecare zi câte ceva.

Nu sunt, nu pretind și nu îmi doresc să fiu vreodată un antrenor de fotbal, astfel îmi propun să nu comentez vreodată aspecte tehnico-tactice.

Unde o să ducă toată aventura aceasta numită „The Beautiful and the Game”? Vă spun cu sinceritate că nu știu :). Mi-ar plăcea să mă ducă peste tot, ca să văd impactul fotbalului peste tot. Mi-ar plăcea să înțeleg fenomenul mai bine decât reușesc acum. Mi-ar plăcea să devină parte din mine mai mult decât este acum.

Ce proiecte voi desfășura? Am numeroase idei care vor necesita timp și răbdare pentru a putea fi implementate, dar am încredere că le voi putea pune în practică, mai devreme sau mai târziu.

Sunt o perfecționistă care, în stilu-i caracteristic, ar fi lansat acest proiect „la anul și la mulți ani”, nefiind niciodată mulțumită de varianta lui inițială. Dar cred că lucrurile se vor mișca singure, dacă le este rânduit să o facă.

Nu îmi dau seama exact care va fi traseul micuței mele povești, dar știu sigur că această pasiune nu putea rămâne doar pentru mine, mi s-a spus de atât de multe ori.

Acestea fiind zise, fiți bineveniți în lumea mea! O lume în care femeile iau parte activ la fenomenul numit fotbal! 🙂


Dear friends,

After numerous years spent in front of the TV set or on different stadiums in Romania or abroad, I decided to launch “The Beautiful and the Game” as a response to my passion for football. Being aware of the controversies which the name of the project may come with, I assume those who will follow my football-fan adventure will understand that this is just a play on words based on the definition of the king of sports: “The Beautiful Game”, the most beautiful of all sports. Even if it is pretty obvious that the phenomenon is made of men, I that this should not be just a man’s world.

My name is Daniela and I live in the name of football since very young, when I was wakened up so many times by my father’s cheering and yelling at the goals or missed shots of his favourites… but I managed to grow up even if lacked some hours of sleep in my infant stage :).

I have my first football related active memory since when I was 10, when all the children in the village I was spending my summer holiday used to call it quits every evening in order to watch the 2000 European Championship. Out of all the games, I perfectly remember the quarter-final Romania played against Italy, especially because of its effect on me: the uncontrollably crying and way too many heartbeats for a little kid, who just experienced her first major disappointment in what was about to become her greatest passion of all. But I will tell you this story, as well as other such episodes, another time :).

After all this time, there is not a single day of my life in which I’m getting in contact with the phenomenon, no matter if we are in full competitional season or during breaks.

I was asked so many times why am I not taking advantage of my knowledge about football teams, why am I not betting, for example? :)) My answer was always the same: because I do not want to make such business out of this passion of mine, risking to miss the pleasure of watching football because of some uninspiring bad results :).

I love to watch football games live, on stadium, and to watch besides tactics and game strategies. I love to look at what football represents for the people who take part of the phenomenon. I love to look at what divides people, but mostly at what brings them together.

I have favourite teams in the entire world, but I respect all positive aspects of those who are their opponents.

I am not pretending to be a football expert. I do not know everything about the phenomenon, but each day I am learning something new about it.

I am not pretending and I have no desire to become a football manager, so I will avoid commenting on teams’ tactics.

Where all this adventure called “The Beautiful and the Game” will lead me to? I honestly tell you that I have no idea :). I would love to take me everywhere, in order to see football’s impact in this “everywhere”. I would love to better understand the king of sports than I do now. I would love to make it part of me more than it is right now.

What kind of projects will I be up to through this blog? I have countless ideas which will take up both time and patience in order to be implemented, but I am confident that I will make them happen sooner or later.

I am a perfectionist who would have never launched this project, always wanting to make the first version of it better and better, but I do believe things will move forward all by themselves, if they are meant to.

I do not know exactly the direction of my little story, but what I know for sure is that this passion of mine was impossible to be kept only for myself, I have been told this so many times.

This being said, welcome into my world! A world of women in football :).

1525485_10152391528182781_1108947211265670312_n

Advertisements

2 thoughts on “Cine sunt și ce este „The Beautiful and the Game?” Who am I and what “The Beautiful and the Game” is?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s